Stone Age English translation

Tell us whatever CreatiVision-related story you want!
Post Reply
kevgal
Posts: 69
Joined: Mon Aug 04, 2014 9:19 pm

Stone Age English translation

Post by kevgal » Mon Apr 24, 2023 6:51 am

Not sure if anyone else has done this but here's an English translation of the Finnish manual (thanks to OCR and ChatGPT).
Does anyone know Finnish who could check?


STONE AGE

You have traveled back in time and ended up in the

STONE AGE
You have traveled back in time and found yourself in the Stone Age. You are millions of years away in a wild world of the Stone Age, where there is nothing but large rocks and hungry dinosaur-like creatures.

Your task is to get rid of the calciferous dinosaurs and thereby ensure a safe future for your successors in the 1980s. If you fail, who knows if rock and roll would ever come, and even (gulp!)... the manager!

THE DINOSAURS ARE CHASING YOU!
They are mean and ugly. They have bad breath, and they never brush their teeth. They don't even clean their fingernails - that's how terrible dinosaurs are.

There are many of them, and they are all hungry and want to devour you. Be careful and remember that only the strongest survive!

INITIAL PREPARATIONS
Before you embark on a journey to the Stone Age, you need to prepare carefully. Check the following:
1) Your home computer is connected to a TV or monitor.
2) The computer's power cord is connected to the power outlet and the computer.
3) The TV or monitor is connected to the power outlet.
4) The computer's power switch is in the off position.
5) The joystick(s) is/are connected to the computer.

After this, you need to connect the game cartridge to the module connector on the right side of the computer.
TURN ON THE POWER SWITCH.

The TV screen will display the STONE AGE game. Adjust the TV image as needed.

STARTING THE GAME
Press the RESET button at the top of the computer. Select your desired game option 1...4 by pressing the trigger button on the game controller.

Move the joystick in any direction to start the game.

THROW THOSE ROCKS!
In this prehistoric world, you have ten times the strength, which allows you to handle large rocks as if they were made of marzipan. Hide behind the rocks, and when an unwary dinosaur comes close, mercilessly hurl a rock at it. Remember, they will eat you given the chance.

To pick up a rock, move the caveman behind the rock. Turn the joystick in the direction you want the rock to go and press the button on the side of the game controller. If the rock doesn't hit anything, it shatters into pieces and disappears. Don't do this too often, as you may run out of rocks!

PROTECTION
You can jump into an empty seashell to take a momentary break from danger by pressing the fire button when you are next to the shell. Inside the shell, dinosaurs cannot catch you. After a moment, the shell will explode on its own and destroy any nearby dinosaurs. The shell can also be destroyed by moving the joystick.

THE DINOSAURS ARE FIGHTING AGAINST YOU
The game continues until you have caught 15 dinosaurs. On top of that, you have to get rid of the dinosaurs before you run out of rocks.

SCORE
1 dinosaur with 1 rock.......................................... 100 points
2 dinosaurs with 1 rock......................................... 200 points
3 dinosaurs with 1 rock........................................ 300 points
Exploding the dinosaur...........................................100 points
Bonus points for catching 15 dinosaurs.......................1000 points.

CHOOSE YOUR DIFFICULTY LEVEL!
You have four different options to choose the difficulty level of your game. To select single or multiplayer mode and the difficulty level, press the fire button on the controller.

1) Single player... very difficult
The dinosaurs are cunning and cowardly, and they move very quickly. Only good nerves and quick reflexes will help you.
2) Single player... almost impossible difficulty level
The dinosaurs slither around and you can hardly see them, let alone catch them.
3) Two players... very difficult
Not only are the dinosaurs cunning and cowardly, but you also have to keep an eye on your fellow player's movements.
They could be as cowardly as the dinosaurs.
4) Two players... almost impossible difficulty level
You must deal with dinosaurs that are difficult to see and also keep an eye on your fellow player's sudden movements.
Be ready to react lightning fast. It might be better not to attempt this difficulty level if you really don't like losing.

GAME OVER!
If a dinosaur catches you four times, your game is over.

Here is the Finnish version

KIVIKAUTEEN
STONE AGE

Olet siirtynyt ajassa taaksepäin ja joutunut takaisin

KIVIKAUTEEN
Olet kaukana menneisyydessä miljoonien vuosien päässä, villissä klvlkauden maailmassa,
jossa ei ole muuta kuin suuria kivilohkareita ja nälkäisiä pleniä dinosauruksia.

Sinun tehtävänäsi on päästä eroon kalkista dinosauruksista ja siten varmistaa turvallinen
tulevaisuus seuraajillesi 1980-luvulla. Jos et onnistu, kukäpa tietää, vaikkel koskaan
tulisikaan rock and roll'ia ja jopa (gulp!) . . . Manageria!

DINOSAURUKSET JAHTAAVAT SINUA!
Ne ovat ilkeitä ja ruman näköisiä. Niillä on pahanhajuinen hengltys, eivätkä ne koskaan
pese hampaitaan. Ne eivät edes koskaan puhdista sormenkynsiään - niin kauheita
dinosaurukset ovat.

Niitä on koime, ja kaikki ovat nälkäisiä ja haluavat hotkla sinut. Ole varovalnen ja
muista, että valn vahvin selviytyy!

ALKUTOIMENPITEET
Ennenkuin lähdet matkalle kivikauteen, sinun on suoritettava tarvittavat valmistelut
huolella. Tarkista seuraavat seikat:
1) Kotitietokone on liitetty tv-vastaanottimeen tai monitoriin.
2) Tietokoneen verkkolalte on kytketty sähköverkkoon ja tietokoneeseen.
3) TV tai monitori on liitetty sähkoverkkoon.
4) Tietekoneen virtakytkln on asennossa off.
5) Pellohjaimet on liitetty tietokoneeseen.

Tämän jälkeen volt llittää pellmoduulln tletokoneen oikeassa päädyssä olevaan
moduuliliittimeen.
KÄÄNNÄ VIRTAKYTKIN ON-ASENTOON.

TV-ruudulle ilmestyy KIVIKAUSI—esittelypeli. Suorita tarvittaessa tv—kuvan hienosääto.

PELN ALOITUS
Paina tietokoneen yläosassa olevaa RESET-painiketta. Valitse haluamasi pelivaihtoehto
1 . . . 4 painamalla peliohjaimen laukaisupainiketta.

Käännä pellohjainta mihin suuntaan tahansa pelin aloittamiseksi.

KIVITÄ NIITÄ!
Tässä muinaishistoriallisessa maailmassa sinulla on kymmenkertalset voimat, minkä
vuoksi voit heltellä suuria kivilohkareita niin kuin ne olisivat marsipaania.
Piiloudu kivien taakse, ja kun varomaton dinosaurus tulee lähettyvllle, heltä sitä armotta
kivellä. Muista, että ne tilaisuuden tullen aikovat hotkaista sinut.

Kun haluat helttää kivilohkareen, sijolta luolamies kiven taakse. Käännä pellohjainta
siihen suuntaan, mihin haluat kiven menevän ja paina peliohjaimen sivussa olevaa
tulltusnäppäintä. Mikäli kivl el osu mihinkään, se murskaantuu pälyksi ja hävlää. Älä tee
näin kovin usein, sillä klvet voivat loppua sinulta!

SUOJAUTUMINEN
Volt hypätä hetkeksi turvaan tyhjään näkinkuoreen painamalla tulitusnäppäintä siiloin
kun olet kuoren vieressä. Kuoren sisältä dinosaurukset eivät voi napata sinua. Hetken
kuluttus kuori räjähtää itsestään rikki ja tuhoaa lähellä'olevan dinosauruksen. Kuorl
räjähtää myös peliohjainta Iiikauttamalla.

DINOSAURUKSET TAISTELEVAT SINUA VASTAAN
Pellsi kestää niin kauan, kunnes olet napannut 15 dinosaurusta. Kaiken lisäksi slnun on
päästävä dinosaurukslsta eroon ennen kuin klvilohkareesi loppuvat.

PISTEET
1 dinosaurus 1 kivellä..................................... 100 pistettä
2 dinosaurusta 1 kivellä................................... 200 pistettä
3 dinosaurusta 1 kivellä...............I....................300 pistettä
Dinosauruksen räjäy ttämlnen............................ .. 100 pistettä
Bonuspisteet 15 dinosauruksen nappaamisesta.................1000 pistettä.

VALITSE VAIKEUSASTEESI!
Sinulla on neljä eri mahdolllsuutta valita pelisi vaikeusaste. Volt vallta yksin- tal
kaksinpelin ja valkeusasteen painamalla pellohjaimen tulitusnäppäintä.

1) Yksi pelaaja . . . hyvin vaikea
Dinesaurukset ovat luihuja ja raukkamaisia ja ne liikkuvat hyvin nopeasti. Vain
hyvät hermot ja nopear reflekslt auttavat sinua.
2) Yksi pelaaja . . . melkein mahdoton valkeustaso
Dinesaurukset luikertavat ympärlinsä ja volt tuskin nähdä, saati sitten napata
niitä.
3) Kaksi pelaajaa . . . hyvin vaikea
Eivät ainoastaan dinosaurukset ole iikeltä ja luihuja, vaan sinun on pidettävä
silmällä myös kanssapelaajasi liikkeitä, Hän voi olla yhtä raukkamainen kuin
dinesaurukset.
4) Kaksi pelaajaa . . . melkein mahdoton vaikeustaso
Sinun on selvittävä dinosauruksista, joita volt tuskin nähdä ja seurattava lisäksl
kanssapelaajasl äkkiliikkeitä.
Ole valmiina reagoimaan salamannopeasti. On ehkä parempi olla yrittämättä
tätä vaikeustasoa, jollet todella pidä häviämisestä.

PELI OHI!
Mikäll dinosaurus nappaa sinut neijä kertaa, pelisi on pelattu.
User avatar
Scouter3d
Posts: 636
Joined: Mon Jun 28, 2010 7:02 am
Location: Wien
Contact:

Re: Stone Age English translation

Post by Scouter3d » Mon Apr 24, 2023 7:41 am

Thanks! Cheers, TOM:0)
Post Reply